รู้เรื่องอาร์มันยัคตอนที่ 2

Eau de Vie ที่ได้จากการกลั่นจะถูกนำใส่ถังFrench Oak ใหม่ ที่ผลิตโดยช่างท้องถิ่น นี่เป็นสิ่งที่ทำให้อาร์มันยัคแตกต่างจากสปิริตชนิดอื่นๆ เพราะแอลกอฮอล์กลั่นจะดูดซึมยางไม้และรสชาติจากไม้โอ๊กอย่างช้าๆค่อยๆผสมกลมกลืนอย่างไม่รีบร้อนดั่งวิถีชีวิตของชาวแคว้นกาสโกนี่ สีสรรของสปิริตจะเข้มขึ้นๆในแต่ละปี ไม่ได้พึ่งพารสชาติจากถังไม้ที่ผ่านการบรรจุสปิริตชนิดอื่นมาเพิ่มรสชาติ การควบคุณคุณภาพมีขึ้นเป็นระยะๆเพื่อให้สภาพอากาศและความชื้นที่เหมาะสมกับการบ่มอย่างเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด หลังจาก 3-5 ปี ผู้ผลิตบางแห่งจะมีการเปลี่ยนถังที่มีการเผาด้านใน เพิ่มความโดดเด่นของรสชาติและกลิ่น เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละโดเมนที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่โบราณ Vintage ที่ Peak แล้วจะถูกถ่ายมาใส่ขวดแก้วขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Demijohn เพื่อหยุดการบ่ม Vintage อาร์มันยัคส่วนใหญ่จะบรรจุใส่ขวดก็ต่อเมื่อจะนำส่งลูกค้า
การเก็บรักษาอาร์มันยัคที่ยังไม่เปิดซีลไม่จำเป็นต้องเก็บในห้องควบคุมอุนหภูมิ และควรวางขวดตั้งเท่านั้น เพราะคุณสมบัติ solvent ของสปิริตสามารถดูดซึมรสชาติจากจุกคอร์กได้ถ้าแช่ไว้นานๆ ทำให้รสชาติของอาร์มันยัคเพี้ยนไป

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Exquisite Elixir

Exclusively selected elegant spirits from around the world.Currency
Language