History of Armagnac. Back to it’s origin!

ต้นกำเนิดของอาร์มันยัคนั้นมีสามเชื้อชาติสามวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยทีเดียว ชาวโรมันเป็นผู้นำองุ่นมาแพร่พันธุ์บริเวณทางตอนใต้ฝั่งตะวันตกของฝรั่งเศส ไม่กี่ร้อยปีถัดมา ชาวอาหรับก็มาพร้อมนวัตกรรมเครื่องกลั่น ขณะที่การเริ่มใช้ถังไม้ในการบ่มนั้นพัฒนาโดยชาวเซลท์ (Celts) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีให้เห็นที่ Gallo-Roman Villa แห่ง Seviac ที่อยู่ในเมือง Montreal (Yui Winyarat we missed this one) เป็นการยืนยันถึงอารยธรรมโรมันโบรานบนแผ่นกระเบื้องปูพื้นลวดลายเถาและใบของต้นองุ่น เป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นของฤดูกาลเก็บเกี่ยว ต่อมาปลายทศวรรษที่6 ชาววาสคอน(Vascons) เข้ายึดครองพื่้นทีแถบนี้ซึ่งต่อมาก็ใช้เป็นชื่อของเขตนี้ ในปี 670 ซึ่งก็คือ กาสโกนี่ (Duchy of Gascony)

สำหรับที่มาของชื่อ อาร์มันยัค นักประวัติศาสตร์สืบสายโยงใยไปถึงอัศวินแอร์มอง (Herrman) อัศวินคู่ใจของ โคลวิส ผู้กล้าท้าเปลวไฟ ( Fiery Clovis, brave cool medival king dude) แอร์มองได้รับที่ดินเป็นรางวัลเพราะความกล้าหาญชาญชัย เรียกไปเรียกมาก็กลายมาเป็น อาร์มินิอัส แล้วก็กลายเป็น อาร์มันยัคในที่สุด และระหว่างศตวรรษที่10 เขตเล็กๆในกาสโกนี่ที่มีชื่อว่าอาร์มันยัคก็ถือกำเนิดขึ้น

อาร์มันยัคเป็นสปิริตกลั่น (Eau de Vie)ที่เก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศส หลักฐานที่ปรากฎให้อ้างอิงได้ก็คือ อควา อาร์คเดิน (Aqua Arden) ที่ผลิตในเขตแค้วนกาสโกนี่เมื่อปี 1310 เมื่อ มาสเตอร์ วิตาล ดูโฟ (1260-1327) นักบวชอาวุโสแห่งเมืองอีโอสและเมืองแซงก์มองก์ผู้คงความรู้เรื่องหมอและยา ประพันธ์หนังสือขึ่นมาเล่มหนึ่งชื่อ”From Master Vital Dufour, Book very useful to maintain health and stay in good shape.” หนังสือเล่มนี้สาธยายถึงคุณสมบัติที่น่าอัศจรรย์ของแอลกอฮอล์กลั่นที่เรียกกันว่า เอเกอ อาร์ดองท์ (Aygue Ardente) ต้นแบบของอาร์มันยัค หนังสือเล่มนี้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี 1531 และต้นฉบับนั้นถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องสมุดกรุงวาติกัน เป็นหลักฐานที่แน่นหนาชิ้นเดียวที่ยืนยันว่า อาร์มันยัคนั้นเป็นบรั่นดีที่เก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศส อาร์มันยัคผ่านสงคราม เอาตัวรอดมาได้ถึงวันนี้และกำลังจะยีดครองโลกในอีกไม่ช้า

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Exquisite Elixir

Exclusively selected elegant spirits from around the world.Currency
Language